Ιωάννης Παλτόγλου

Πρόεδρος

Νεκτάριος Παλτόγλου

Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Τιρτιράκης

Β’ Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Κουκάς

Γ’ Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Χάλαρης

Μέλος

Απόστολος Κόλοβος

Μέλος

Μέρτογλου Βασίλειος

Μέλος

Παναγιώτης Μπαλτάς

Μέλος

Γεώργιος Μαργαρώνης

Μέλος

Δενδρινός Αναστάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος

Λάμπρου Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος